Marwolaethau wythnosol Covid-19 ar eu hisaf ers mis Medi

NS4C

Mae nifer y marwolaethau sydd wedi eu cofnodi mewn un wythnos yn sgil Covid-19 ar ei hisaf ers mis Medi.

Yn yr wythnos hyd at 7 Mai, pum marwolaeth yn gysylltiedig â Covid-19 gafodd ei gofnodi yng Nghymru, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Golygai hyn fod Covid-19 yn gysylltiedig â llai na 1% o farwolaethau Cymru yn ystod yr wythnos o dan sylw.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, y nifer uchaf o farwolaethau yn gysylltiedig â Covid-19 i gael eu cofnodi mewn un wythnos oedd 467, a hynny yn yr wythnos hyd at 15 Ionawr 2021 ar frig yr ail don.

Ffigyrau diweddaraf

Bellach, mae 5,560 o bobl wedi marw o’r firws, ond ni chofnodwyd yr un farwolaeth newydd ddydd Mawrth, yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cafodd 32 o achosion newydd o Covid-19 eu cadarnhau yng Nghymru, sy’n dod â’r cyfanswm o bobl sydd wedi eu heintio â’r firws i 212,272.

Dros y penwythnos, cyrhaeddodd Cymru garreg filltir ar ôl i 2m o bobl ledled y wlad dderbyn dos cyntaf o’r brechlyn.

Erbyn hyn, mae 2,035,905 wedi derbyn y dos cyntaf, ac 927,215 wedi derbyn ail ddos.