Newyddion S4C

llif

Llifogydd yn lladd dros 10 o bobl yn yr Eidal

NS4C 16/09/2022

Mae llifogydd wedi lladd o leiaf 10 o bobl yng nghanolbarth yr Eidal nos Iau, ac mae sawl unigolyn ar goll.

Cafodd nifer o drefi a chymunedau yn ardal Marche eu heffeithio, ar ôl i hanner blwyddyn o law ddisgyn mewn ychydig oriau.

Yn ôl adroddiadau yn lleol, mae dros 50 o bobl yn yr ysbyty ac mae dros 180 o weithwyr brys yn cymryd rhan yn yr ymgyrch achub.

Bu'n rhaid i bobl ddringo coed i osgoi llif y dŵr ar un adeg, ac mae ceir ac eiddo wedi eu dinistrio.

Fe ddaeth y glaw ar ôl cyfnod hir o dywydd sych yn yr ardal, ac fe ddisgrifiodd y maer lleol Ludovico Caverni, y digwyddiad fel "daeargryn" yn taro.

Ychwanegodd fod gweithwyr achub yn chwilio am fachgen wyth oed sydd yn parhau ar goll.

Dywedodd Fransesco Rocca, Llywydd Ffederasiwn Rhyngwladol Cymdeithasau'r Groes Goch a'r Cilgant Coch fod y Groes Goch wedi eu hanfon i'r ardaloedd sydd wedi eu heffeithio.

Ychwanegodd ei fod yn pryderu am y cynnydd mewn digwyddiadau tywydd eithafol fel yr hyn sydd wedi digwydd yn yr Eidal.

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.