Newyddion S4C

Eddie Butler / Huw Evans

Y sylwebydd rygbi Eddie Butler wedi marw

NS4C 15/09/2022

Mae'r sylwebydd chwaraeon, Eddie Butler, wedi marw yn sydyn yn 65 oed. 

Yn enedigol o Gasnewydd, fe astudiodd yng Ngholeg Fitzwilliam yng Nghaergrawnt cyn dilyn gyrfa lwyddianus fel chwaraewr rygbi a sylwebydd chwaraeon.

Roedd Eddie yn chwaraewr rygbi brwd gan chwarae fel wythwr i glwb Pont-y-pŵl ac fe chwaraeodd i dîm cyntaf Prifysgol Caergrawnt, cyn mynd ymlaen i fod yn gapten ar Gymru yn ogystal â chael ei ddewis ar gyfer taith y Llewod yn Seland Newydd yn 1983. 

Er mwyn dilyn gyrfa yn y maes newyddiaduriaeth, roedd yn rhaid iddo roi diwedd ar ei yrfa fel chwaraewr rygbi.

Image
eddie butler

Wedi iddo raddio, fe aeth ymlaen i weithio fel athro Ffrangeg yng Ngholeg Cheltenham cyn mynd ymlaen i weithio fel swyddog y Wasg a Chyhoeddusrwydd ar gyfer BBC Cymru Wales. 

Ers hynny, mae wedi bod yn sylwebu ac yn cyflwyno ar gyfer y BBC, gyda teithiau'r Llewod, sawl Cwpan Rygbi'r Byd a'r Gemau Olympaidd yn rai o'r uchafbwyntiau. 

Roedd hefyd yn gefnogwr brwd o annibyniaeth i Gymru, ac yn awdur dwy nofel am rygbi.

Llun: Asiantaeth Huw Evans

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.