Newyddion S4C

Kwasi Kwarteng - Policy Exchange

Y Canghellor yn cadarnhau dyddiad cyllideb frys

The Guardian 15/09/2022

Mae Canghellor Llywodraeth y DU, Kwasi Kwarteng, wedi cyhoeddi y bydd yn cyflwyno cyllideb frys ar 23 Medi.

Mi fydd y gyllideb frys yn cynnwys toriadau treth ar gyfer y gaeaf ac yn cynnwys cynllun cymorth egni i filiynau o bobl ar draws Prydain.

Bydd disgwyl i gynlluniau gael eu cyflwyno mewn ymateb i gynnydd diweddar mewn yswiriant cenedlaethol, wedi i'r llywodraeth ddod dan bwysau yn sgil yr argyfwng costau byw.

Wedi i gyfnod galaru'r Frenhines Elizabeth II ddod i ben, mae disgwyl y bydd elfennau o'r gyllideb frys yn cael eu cyflwyno.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.