Newyddion S4C

Matty Jones

Penodi Matty Jones fel hyfforddwr newydd Cymru dan 21

NS4C 15/09/2022

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi penodi Matty Jones fel hyfforddwr newydd y tîm dan 21. 

Chwaraeodd Jones 13 gwaith i Gymru yn ystod ei yrfa, gan dreulio amser gyda chlybiau Leeds United a Leicester City. 

Dechreuodd ei yrfa hyfforddi gyda CPD Abertawe gan weithio gyda'r carfannau dan oedran. 

Ymunodd Jones â'r Gymdeithas yn 2020, gan gymryd awenau'r tîm dan 18 cyn symud i weithio gyda Gemma Grainger gyda'r tîm menywod. 

Yn dilyn y newyddion, dywedodd Jones ei fod yn "ddiolchgar iawn" am y cyfle i hyfforddi'r tîm. 

"Mae’n anodd cuddio’r emosiwn sydd yn dod gyda’r newyddion oherwydd rwy’n teimlo’r balchder a’r angerdd,” meddai. 

“Mae cynrychioli Cymru yn rhywbeth arbennig iawn ac rwyf wastad wedi bod yn falch o hynny.

"Ces i nifer o heriau yn ystod fy ngyrfa chwarae ac rwy’n gobeithio bydd y profiadau hynny yn medru fy helpu pan rwyf yn gweithio ac yn cefnogi’r chwaraewyr ifanc yn ei llwybr i’r tîm cyntaf.”

Bydd Cymru yn teithio i Awstria ar gyfer gêm gyntaf Jones wrth y llyw ar 27 Medi fel rhan o'r paratodau ar gyfer yr ymgyrch ragbrofol am bencampwriaeth Euro 2025 dan 21. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.