Newyddion S4C

Olivia Pratt-Korbel

Arestio dyn arall mewn cysyllitiad â llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel

NS4C 10/09/2022

Mae Heddlu Glannau Mersi wedi arestio dyn arall mewn cysylltiad â llofruddiaeth Olivia Pratt-Korbel yn Lerpwl. 

Bu farw Olivia ar ôl cael ei saethu yn ei chartref yn y ddinas wedi i ddyn redeg i mewn i'w chartref tra'n rhedeg ar ôl dyn arall ar 22 Awst.

Cafodd mam y ferch naw oed, Cheryl Korbel, a dyn arall hefyd eu hanafu yn ystod y digwyddiad. 

Roedd yr heddlu wedi cadarnhau ddydd Sadwrn bod dyn 37 oed yn ardal Gorllewin Derby wedi'i arestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr.

Mae hyn yn dilyn arestio dyn 29 oed yn ardal Gorllewin Derby ddydd Iau ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr. 

Dyma'r chweched dyn i gael ei arestio yn gysylltiedig gyda'r achos.

Fe gafodd dyn 34 oed ei arestio wythnos yn ôl ar amheuaeth o lofruddiaeth a cheisio llofruddio. 

Cafodd tri dyn arall, sydd yn 41, 34 a 29 oed, hefyd eu harestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr. 

Mae'r pedwar dyn bellach wedi'u rhyddhau ar fechnïaeth amodol. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.