Newyddion S4C

Prif weithredwr newydd YesCymru'n galw am undod o fewn y mudiad

Prif weithredwr newydd YesCymru'n galw am undod o fewn y mudiad

NS4C 08/09/2022

Mae prif weithredwr newydd mudiad YesCymru wedi dweud nad oes lle i gecru na ffraeo o fewn y mudiad bellach. 

Cafodd Gwern Gwynfil ei benodi fel prif weithredwr gyntaf Yes Cymru ddydd Mawrth, yn dilyn cyfnod cythryblus i'r mudiad dros annibyniaeth. 

Wedi'i sefydlu yn 2016, fe welodd y mudiad dwf sylweddol mewn aelodaeth i fwy na 15,000 yn 2020. 

Ond aeth YesCymru i drafferthion yn fuan wedyn yn dilyn dadlau mewnol a gwrthdaro ymysg yr aelodau dros ddyfodol, cyfeiriad ac arweinyddiaeth y grŵp. 

Bellach, wedi i nifer yr aelodau ostwng i tua, 9,000, mae'r mudiad yn ceisio cymryd cam tuag at ddod yn fwy "proffesiynol."

Yn ôl Gwern Gwynfil, rhan o'r ymdrech yma yw cael gwared â'r gwrthdaro sydd wedi achosi'r ansefydlogrwydd diweddar.  

Dywedodd wrth Newyddion S4C: "Does gennai ddim diddordeb yn y cecru, y nod a’r gôl strategol yw annibyniaeth i Gymru," meddai. 

"Dwi digon hapus i bobl gecru a dadlau dros eu safbwyntiau gwleidyddol, ond pan maen nhw yn y babell annibyniaeth eu pwrpas a nod nhw yw brwydro dros annibyniaeth." 

Image
Gwern Gwynfil
Gwern Gwynfil yw'r prif weithredwr gyntaf yn hanes YesCymru

Dywedodd Mr Gwynfil na fydd unrhyw le o fewn YesCymru i aelodau sydd yn mynnu ffraeo ymysg ei gilydd. 

"Rhaid i nhw cymryd y frwydr a'i gilydd allan o’r babell a chadw hi allan o’r babell a bydd dim croes i nhw yn y babell os hwnna [cecru] yw be maen nhw eisiau gwneud.

"Os yw aelodau YesCymru yn benderfynol o ddwyn sarhad ar y mudiad, mas â nhw. Byddai ddim yn rhoi lan gydag ymosod a bod yn faleisus i aelodau eraill." 

'Nerth mewn undod'

Yn ôl Mr Gwynfil, mae gwrthdaro o fewn y mudiad annibyniaeth wedi bod yn broblem hanesyddol. 

Dywedodd mai yn lle uno tu ôl i un mudiad, mae cefnogwyr annibyniaeth wedi'u hollti ymysg sawl grŵp neu fudiad gwahanol. 

"Mae yn broblem i ni yn gyffredinol yng Nghymru, da ni ddim yn sefyll yn gadarn gyda’n gilydd, dy’n ni ddim yn uno dan yr un ymbarél. 

"Byddech chi yn disgwyl bod pob aelod o Blaid Cymru sydd yn gefnogol o annibyniaeth fod yn aelodau o YesCymru ac yn gefnogol tu hwnt i YesCymru.

"Ond dwi dy cael fy synnu a rhyfeddu i weld nad yw hynny’n wir mewn gwirionedd."

Mae Newyddion S4C wedi gofyn i Blaid Cymru am ymateb. 

Cymysg yw'r farn ymysg aelodau'r Blaid Lafur yng Nghymru am annibyniaeth, ac mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu'r syniad yn chwyrn, gan ddadlau ei fod yn syniad niweidiol i ddyfodol y Deyrnas Unedig.

Fel rhan o'u hymdrechion i uno rhagor o bobl tu ôl baner YesCymru, dywedodd Mr Gwynfil y bydd y mudiad yn "ehangu’r ystod o ddigwyddiadau ni’n gwneud.

"Unrhyw le lle mae pobl Cymraeg a digwyddiad yng Nghymru lle mae 'na stondirwyr, dylai na fod presenoldeb YesCymru.

"Mae pob aelod newydd yn ychwanegu at bwysau yr ymgyrch pan mae'n dod at dynnu'r ddadl tuag at annibyniaeth." 

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.