Newyddion S4C

Y Prif Weinidog Liz Truss yn 'addo goroesi'r storm'

Y Prif Weinidog Liz Truss yn 'addo goroesi'r storm'

NS4C 06/09/2022

Mae Liz Truss wedi cyrraedd Downing Street ar ôl cael ei phenodi'n Brif Weinidog y DU yn ystod ymweliad â'r Frenhines yn Balmoral. 

Mewn araith y tu allan i Rif 10 dywedodd Liz Truss bod angen "delio â'r problemau sy'n dal Prydain yn ôl" a bod ganddi "gynllun pendant i dyfu'r economi drwy dorri trethi a diwygiadau."

Ychwanegodd ei bod hi'n "hyderus bod modd goroesi'r storm ac ailadeiladu'r economi fel bod modd i Brydain fod y wlad fodern ac arbennig dwi'n gwybod y gall hi fod.

"Rydym am drawsnewid Prydain fel gwlad sy'n edrych allan gyda swyddi sy'n talu'n dda, strydoedd diogel a lle mae pawb ym mhobman yn cael y cyfleoedd y maent yn eu haeddu.

"Er bod y storm yn gryf, dwi'n gwybod bod Prydain fel gwlad yn gryfach," meddai. 

Amser cinio roedd hi yn Balmoral yn Sir Aberdeen er mwyn i'r Frenhines ganiatau iddi ffurfio llywodraeth a dod yn brif weinidog.

Dyma'r tro cyntaf i'r Frenhines a phrif weinidog newydd beidio â chwrdd ym Mhalas Buckingham. Cafodd y lleoliad ei newid oherwydd cyflwr iechyd y Frenhines.

Llai nag awr cyn hynny, fe gyfarfu ei rhagflaenydd, Boris Johnson â'r Frenhines er mwyn ymddiswyddo'n swyddogol.

Swyddogaeth gyntaf Liz Truss yn ei chartref newydd yn Rhif 10 ,fydd ffurfio cabinet newydd. Mae disgwyl i aelodau'r cabinet gwrdd am y tro cyntaf ddydd Mercher, a bydd sesiwn gwestiynau gynta'r prif weinidog newydd yn Nhy'r Cyffredin, amser cinio ddydd Mercher.   

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.