Newyddion S4C

Olivia Pratt-Korbel

Olivia Pratt-Korbel: Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio

NS4C 04/09/2022

Mae dyn 34 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio ac o geisio llofruddio mewn cyswllt â marwolaeth Olivia Pratt-Korbel oedd yn naw oed.

Dywedodd Heddlu Glannau Mersi fod y dyn yn y ddalfa ac yn cael ei holi gan swyddogion.

Mae dyn 41 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr ac mae e hefyd yn y ddalfa.

Cafodd y ddau eu harestio yn ardal Runcorn fore dydd Sul.

Dywedodd yr heddlu prynhawn Sul eu bod nhw hefyd wedi arestio dyn 29 oed ar amheuaeth o roi cymorth i droseddwr ac mae e yn y ddalfa.

Bu farw Olivia ar ôl cael ei saethu yn ei chartref wedi i ddyn redeg i mewn drwy'r drws tra'n rhedeg ar ôl dyn arall ar 22 Awst.

Cafodd mam Olivia, Cheryl Korbel, a dyn arall eu hanafu yn ystod y digwyddiad. 

Dywedodd yr heddlu; “Ry ni’n dal i ofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth fydd yn gallu helpu ein hymchwiliad i lofruddiaeth drasig Olivia i gysylltu er mwyn i ni ddod a'r sawl sy’n gyfrifol i gyfiawnder."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.