Newyddion S4C

Canolfan bwyd cymunedol

Lladron wedi torri mewn i ganolfan fwyd gymunedol

NS4C 31/08/2022

Mae pobl wedi torri mewn i ganolfan fwyd gymunedol yng Nghwmbrân.

Roedd canolfan Tasty not Wasty wedi dioddef y lladrad nos Lun 29 Awst.

Mewn datganiad, fe ddywedodd y ganolfan fod "bwyd wedi ei ddwyn o'r oergell ac roedd y lladron wedi gwneud llanast ar hyd y lle."

Fe gyhoeddodd y ganolfan ar eu cyfrif Facebook bod y digwyddiad wedi bod yn "hynod o drist" iddynt, a'u bod wedi gorfod cau ddydd Mawrth a dydd Mercher.

O ganlyniad i'r lladrad, mae holl fwyd y ganolfan wedi gorfod cael ei daflu, gan nad oedd modd i bobl ei fwyta.

Mae'r ganolfan yn apelio am unrhyw un sydd â CCTV neu glip fideo o ardal Heol Llanyrafon rhwng 22:00 nos Lun a 08:00 bore Mawrth.

Llun: Tasty not Wasty/Facebook.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.