Newyddion S4C

Trais yn Mayhill

Terfysg Mayhill: Achos llys wedi dechrau

Wales Online 30/08/2022

Yn Llys y Goron Abertawe, mae'r achos wedi dechrau yn erbyn dyn sydd wedi ei gyhuddo o gymryd rhan yn yr anhrefn yn ardal Mayhill yn y ddinas fis Mai 2021.

Mae Kye Dennis yn gwadu un cyhuddiad o achosi terfysg. 

Fe gafodd ceir eu rhoi ar dân, ffenestri eu difrodi, a chafodd plismyn eu hanafu yn yr anhrefn ar Heol Waun Wen. Digwyddodd hynny yn dilyn gwylnos i fachgen lleol yn ei arddegau a fu farw.

Rhagor o fanylion yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.