Newyddion S4C

Protest yn Pride Caerdydd

Heddlu’n symud grŵp protest yn ystod Pride Cymru

Mail Online 28/08/2022

Fe wnaeth Heddlu De Cymru symud grŵp o lesbiaid oedd yn protestio yn ystod gorymdaith Pride yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Dywedodd yr heddlu bod eu swyddogion wedi "cyfathrebu â grŵp protest bach a oedd wedi ymgasglu ar lwybr yr orymdaith er mwyn ei rhwystro rhag parhau".

Fe ddywedodd trefnwyr yr orymdaith fod grŵp wedi tarfu ar yr orymdaith.

Ychwanegodd yr heddlu ni chafodd unrhyw un ei arestio.

Mewn datganiad dywedodd yr heddlu: "Er mwyn atal unrhyw un rhag tarfu ar yr orymdaith ymhellach, fe wnaeth swyddogion ofyn i'r grŵp symud i leoliad gerllaw, ac fe gytunon nhw i hynny."

"Fe esboniodd swyddogion pam fod angen iddyn nhw symud, yn osgytal â rhoi cyngor ar brotestio'n gyfreithlon a chynnig i'w cynorthwyo i wneud hynny."

Darllenwch fwy yma.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.