Newyddion S4C

lily sullivan

Oes o garchar i ddyn 31 oed am ladd merch 18 oed yn Sir Benfro

NS4C 26/08/2022

Mae dyn 31 oed wedi ei ddedfrydu am oes dan glo am lofruddio merch 18 oed yn Sir Benfro.

Fe fydd Lewis Haines yn treulio o leiaf 23 mlynedd a phedwar mis yn y carchar am ladd Lily Sullivan ar noson allan gyda ffrindiau yn nhref Penfro.

Cafodd Lily Sullivan ei llofruddio ym Mhenfro yn ystod oriau mân y bore ddydd Gwener, 17 Rhagfyr 2021.

Fe nododd archwiliadau fforensig fod Lily wedi dioddef ymosodiad treisgar a bod achos ei marwolaeth yn gyson â chrogi.

Dywedodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Brif Arolygydd Richard Yelland: “Mae’r ddedfryd oes a roddwyd i Lewis Haines heddiw’n sicrhau na fydd yn medru niweidio eraill yn y gymuned.

"Bydd Heddlu Dyfed-Powys a’n partneriaid yn parhau i weithio’n ddiflino er mwyn dwyn y rhai sy’n cyflawni trais yn erbyn menywod a merched ym mhob ffurf i gyfiawnder.

“Nid yw’r ddedfryd hon yn unrhyw gysur i deulu a ffrindiau Lily, ond rwy’n gobeithio y bydd hyn yn gam ymlaen yn y broses araf o ailadeiladu eu bywydau. Heddiw, mae fy meddyliau gyda nhw’n llwyr.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.