Newyddion S4C

lily sullivan

Cymhelliad rhywiol arweiniodd at lofruddiaeth Lily Sullivan, medd barnwr

Wales Online 23/08/2022

Yn Llys y Goron Abertawe, daeth barnwr i'r casgliad bod dyn wedi llofruddio dynes 18 oed ym Mhenfro, am ei fod e eisiau cael rhyw gyda hi.

Caffodd corff Lily Sullivan ei ddarganfod yn ardal Pwll Y Felin yn y dref, yn ystod oriau mân fore Gwener 17 Rhagfyr 2021.

Fis Mehefin 2022, plediodd Lewis Haines, 31 oed o Landyfái yn euog i'w llofruddio, ond roedd yr amddiffyniad yn dadlau nad cymhelliad rhywiol oedd sail hynny.

Ar ol ystyried yr achos, daeth y barnwr Paul Thomas QC i'r casgliad i Lily Sullivan gael ei lladd am nad oedd hi eisiau cael rhyw gyda Haines. Gwrthododd y barnwr yr honiad fod Haines wedi ceisio achub Lily o'r dŵr. 

Bydd union hyd ei ddedfryd yn cael ei chyhoeddi ddydd Gwener, 26 Awst.

Rhagor  o fanylion yma

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.