Newyddion S4C

Croeso i Wrecsam! Darllediad cyntaf yn America

Croeso i Wrecsam! Darllediad cyntaf yn America

NS4C 24/08/2022

Mae pennod gyntaf cyfres ddogfen 'Welcolme to Wrexham' yn cael ei darlledu ddydd Mercher yn America.

Mae'r gyfres yn dilyn taith Clwb Pêl-droed Wrecsam yn ystod y tymor diwethaf, a'r hyn y mae'r perchnogion, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, wedi ei ddysgu am redeg clwb pêl-droed yng Nghymru. 

Prynodd y sêr Hollywood y clwb yn swyddogol ym mis Ionawr 2021, gan fuddsoddi £2m yn y clwb ym mis Hydref 2020.

Ers eu buddsoddiad, mae'r clwb wedi denu nifer o chwaraewyr o gynghreiriau uwch gan gynnwys prif sgoriwr Adran Dau 2019, Paul Mullin a chapten Cheltenham yn Adran Un, Ben Tozer.

Mae'r ddau hefyd wedi prynu'r Cae Ras ar ran y clwb oddi ar Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Hefyd maent yn cynllunio i ddatblygu eisteddle'r Kop, gan ychwanegu 5,500 o seddi.

Mae'r newyddiadurwraig Maxine Hughes wedi bod yn rhan o daith Ryan Reynolds a Rob McElhenney gyda Wrecsam, gan gynnwys actio fel cyfieithydd mewn fideo digri yn cyhoeddi'r gyfres 'Welcome to Wrexham'.

Dywedodd: "Mae gymaint o bobl yn America wedi bod yn siarad am y gyfres 'ma. Mae pobl wedi bod yn y sinema yn gweld y promos, mae pawb fan hyn yn siarad am y gyfres.

"Mae'r stori 'ma wastad wedi bod am Wrecsam ac am gymuned Wrecsam, a dyna pam dwi'n meddwl bod e mor dda i Gymru a Wrecsam bod y ddau yma (Rob McElhenney a Ryan Reynolds) yn rhoi pwyslais ar y gymuned."

Bydd y gyfres yn cael ei ddarlledu yn America ar FX a Hulu ddydd Mercher 24 Awst ac ar Disney+ ym Mhrydain ar 25 Awst i danysgrifwyr y gwasanaeth.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.