Newyddion S4C

Cynghorydd Jon Scriven

Gwahardd cynghorydd sir o Blaid Cymru am sylwadau 'senoffobig' yn erbyn Saeson

NS4C 23/08/2022

Mae Cynghorydd Sir yng Nghaerffili wedi ei wahardd o'i blaid yn sgil honiadau ei fod wedi gwneud sylwadau "senoffobig" yn erbyn Saeson ar gyfryngau cymdeithasol.

Roedd y Cynghorydd Jon Scriven yn cynrychioli Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerffili.

Cafodd post ei gyhoeddi ar Facebook y Cynghorydd Scriven oedd yn cynnwys llun ohono yn Aberogwr yn dal gwn, gyda'r sylw: "Aberogwr heno i nofio'n sydyn a gwneud yn siŵr nad oedd unrhyw bobl Seisnig yn ceisio croesi'r sianel".

Mae bellach wedi dileu'r sylw a gafodd ei gyhoeddi ar 8 Awst ac mae Plaid Cymru wedi cadarnhau fod ymchwiliad wedi dechrau.

Mae cynrychiolwyr ar ran nifer o bleidiau wedi dweud fod y sylwadau yn "anaddas" ac roedd galwadau ar Blaid Cymru i wahardd y Cynghorydd Scriven o'r blaid.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw'r sylwadau yn rhai "cwbl annerbyniol" gyda'u harweinydd Andrew RT Davies yn dweud na all Adam Price "adael i sgandal arall rygnu ymlaen heb weithredu'n gadarn".

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dweud fod angen "adeiladu pontydd, nid dyfnhau rhaniadau" a hefyd yn galw am wahardd y Cynghorydd Scriven.

Mae Hefin David, AS Caerffili sy'n cynrychioli Llafur, wedi dweud na fydd "lapio eich hun mewn baner a chasáu pobl o'r tu allan yn helpu unrhyw un mewn angen" yn sgil yr argyfwng costau byw.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: “Roedd y post gan y Cynghorydd Jon Scriven, sydd bellach wedi’i ddileu, yn amhriodol ac yn mynd yn groes i farn a gwerthoedd Plaid Cymru.

"Roedd yn iawn iddo ymddiheuro am unrhyw dramgwydd achoswyd. Mae dyletswydd ar holl gynrychiolwyr etholedig Plaid Cymru i gadw at y safonau uchaf mewn swydd gyhoeddus.

"Mae’r Cynghorydd Scriven wedi’i wahardd o’r blaid wrth i ymchwiliad fynd rhagddi.”

Mae Newyddion S4C wedi cysylltu â'r Cynghorydd Scriven am ymateb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.