Newyddion S4C

Pibell dŵr

Gwaharddiad ar bibellau dŵr i ddod i rym yn Sir Benfro

Fe fydd gwaharddiadau ar ddefnydd o bibellau dŵr yn dod i rym yn Sir Benfro ddiwedd y mis.

Cyhoeddodd Dŵr Cymru y bydd Gwaharddiad Defnydd Dros Dro yn dod i rym am 8:00 ar 19 Awst yn Sir Benfro.

Dywedodd y cwmni fod y penderfyniad wedi ei wneud er mwyn sicrhau cyflenwadau trwy’r haf ac i’r hydref.

Mae llai o law a thymereddau uchel dros y misoedd diwethaf wedi cynyddu’r galw am ddŵr a lleihau cyflenwadau mewn cronfeydd.

Dywed y cwmni mai dim ond 60% o'r glawiad disgwyliedig y mae Sir Benfro wedi'i weld rhwng mis Mawrth a Gorffennaf.

Daw'r cyhoeddiad wedi i'r Swyddfa Dywydd gofnodi'r diwrnod poethaf ar gofnod yng Nghymru fis diwethaf.

Cafodd tymheredd o 37.1° Celsius ei gofnodi ym Mhenarlâg yn Sir y Fflint.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.