Newyddion S4C

tHEATR

Theatr Genedlaethol Cymru i 'sicrhau cynrychiolaeth' mewn rhannau LHDT+

Mae cyfarwyddwr creadigol newydd Theatr Genedlaethol Cymru wedi dweud y bydd y cwmni yn "sicrhau cynrychiolaeth" ar gyfer rhannau LHDT+ mewn proseictau newydd.  

Mae dadl wedi datblygu am actorion heterorywiol a chydryweddol yn chwarae cymeriadau sydd yn rhan o'r gymuned LHDT+.

Yn 2019, fe wnaeth yr undeb actorion Equity lansio canllawiau ar gyfer y diwydiant er mwyn cynyddu'r gynrychiolaeth o bobl LHDT+ ar y llwyfan. 

Mae Newyddion S4C yn deall fod y Theatr Genedlaethol wedi ail-gastio un rôl benodol mewn drama ddiweddar er mwyn sicrhau fod actor LHDT+ yn chwarae'r rhan. 

Mewn sesiwn holi ac ateb yn yr Eisteddfod Genedlaethol, dywedodd Steffan Donelly, a gafodd ei benodi yn gyfarwyddwyr creadigol ym mis Mawrth eleni, ei fod yn bwysig bod y cwmni yn ymwybodol o gefndiroedd yr actorion sydd yn cael eu castio. 

Dywedodd wrth Newyddion S4C: "Mae sŵn mawr o gwmpas be' sy'n cael ei alw yn authentic casting," meddai. 

"I fi, mae cael gymaint o leisiau â sy'n bosib mewn 'stafell yn buddio'r gwaith, maen nhw'n sgyrsiau cadarnhaol, sgyrsiau sydd yn dŵad o sawl perspective.

"A lle mae gwaith yn trafod cymuned penodol, ni wastad fel cwmni yn sicrahu fod cynrychiolaeth o'r cymunedau yna."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.