Newyddion S4C

joe

Joe Healy o Gaerdydd yn dod i'r brig fel Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Joe Healy. Cafodd ei anrhydeddu mewn seremoni yn yr Eisteddfod ddydd Mercher.

Cafodd 18 o unigolion eu cyfweld eleni, gydag unigolion o Gymru a thu hwnt wedi’u henwebu, a’r beirniaid oedd Cyril Jones, Elwyn Hughes a Geraint Lloyd.

Mae'r enillydd yn derbyn tlws arbennig a £300 yn rhoddedig gan Seiri Rhyddion Talaith Gorllewin Cymru. Bydd Joe hefyd yn cael ei wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Image
dysgwr
Y pedwar yn y rownd derfynol oedd Ben Ó Ceallaigh, Sophie Tuckwood, Joe Healy a Stephen Bale

O Wimbledon ddaw Joe Healy yn wreiddiol, a daeth i Gaerdydd i astudio yn y brifysgol a phenderfynu aros yn y brfddinas. 

Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn 2018, ac erbyn heddiw mae’n siarad yn gwbl hyderus, gan ei defnyddio yn gymdeithasol ac yn y gwaith. 

Mae hefyd wedi mynd ati i gefnogi ei gydweithwyr i ddysgu Cymraeg.

Mae Joe’n angerddol dros y Gymraeg a Chymru, ac yn awyddus i weld yr iaith yn ffynnu yn y dyfodol. Mae hefyd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth. 

Image
Cyril Jones
Fe awgrymodd un o'r beirniaid, Cyril Jones, y dylai dydd Mercher ymhob Eisteddfod gael ei glustnodi fel diwrnod y dysgwyr a siaradwyr newydd

Mae’n parhau i fyw yng Nghaerdydd ac yn defnyddio’r Gymraeg yn ddyddiol ym mhob rhan o’i fywyd.

Y tri arall yn y rownd derfynol oedd a’r rheini a ddaeth i’r brig oedd Stephen Bale o Fagwyr, Sir Fynwy, Ben Ó Ceallaigh o Aberystwyth a Sophie Tuckwood o Hwlffordd.

Roedd y beirniaid yn gwbl gytûn fod y safon eleni’n uchel iawn unwaith eto, ac y byddai wedi bod yn hawdd iawn i ddewis wyth i fynd yn eu blaenau i’r rownd derfynol. Ond gan mai dim ond pedwar sy’n gallu cyrraedd y rhestr, dyma barhau i drafod tan iddyn nhw ddod i benderfyniad.

Bydd y pedwar yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr. 

Llun: Eisteddfod Genedlaethol

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.