Newyddion S4C

cerdd

Edward Rhys-Harry yn ennill Tlws y Cerddor yn y Brifwyl

Edward Rhys-Harry yw enillydd Tlws y Cerddor eleni, ac fe’i hanrhydeddwyd mewn seremoni ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod yn Nhregaron ddydd Mercher.

Mae Edward yn byw yn Llundain ac yn gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol fel hyfforddwr llais, beirniad, cyfansoddwr, trefnydd ac arweinydd.

Ar hyn o bryd mae Edward yn Gyfarwyddwr Cerddorol rheolaidd Corale Cymry Llundain a Chorws Harlow yn ogystal â chyfarwyddwr cerdd a phrif arweinydd Côr Meibion Cymry Llundain. Mae hefyd yn Arweinydd Anrhydeddus Sandgrenska Manskören – côr meibion yn Karlskrona, Sweden, y mae’n gweithio gydag ef bob mis Awst.

Y dasg eleni oedd creu opea fer o un gân gorws a dwy gân i unawdwyr ynghyd ag amlinelliad cryno o’r opera gyfan, gan ddefnyddio geiriau Cymraeg gwreiddiol neu rhai sy’n bodoli eisoes.  

'Her hynod anodd'

Y beirniaid oedd Gwion Thomas, John  Metcalf a Patrick Young, ac wrth draddodi ar ran ei gyd-feirniaid, dywedodd Gwion Thomas: “Gosododd yr Eisteddfod her hynod anodd i gyfansoddwyr (ac i feirniaid) ar gyfer Tlws y Cerddor eleni.

"Y briff oedd ysgrifennu cân corws a dwy unawd allan o opera fer. Adlewyrchir natur yr her honno yn y panel o feirniaid, sydd yn cynnwys cyfansoddwr, cyfarwyddwr llwyfan a chanwr. Yn wir, mae ein cyfarwyddwr llwyfan, Patrick Young, eisiau pwysleisio ei fod yn agored i ystyried gwaith gan unrhyw dalent Cymreig ar gyfer partneriaeth posibl yn y dyfodol...

Image
Gwion Thomas
Gwion Thomas yn traddodi'r feirniadaeth yn y Pafiliwn

“Mae pwnc Picard, Yr Islawr yn ein denu ni i rywle newydd.  Mae’r cantorion i gyd mewn lifft sydd wedi torri i lawr,  Cawn gorws egnïol, dramatig gyda’r geiriau’n dod drosodd yn glir, gyda help ail-adrodd... Rydym yn clywed dylanwad theatr gerdd Americanaidd, cyfansoddwyr fel Menotti. A dylanwad Agatha Christie... mae yna addewid fan hyn, er fod yna ddiniweidrwydd a symlrwydd i’r cyfansoddi, ac rydyn ni fel beirniaid wedi cydfynd â phenderfyniad ein mwyafrif a rhoi gwobr Tlws y Cerddor eleni i Picard.”

Cyfansoddi i deledu a radio

Mae Edward Rhys-Harry yn cyfansoddi’n rheolaidd ar gyfer byd teledu, gyda’i gerddoriaeth i’w chlywed ar S4C, Sky Sports ynghyd â hysbysebion ar ITV. 

Mae wedi cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer BBC 1,2,3,4 a’r holl sianeli radio, yn ogystal ag ymddangos ar raglenni fel 'The Apprentice – You've Been Fired' ar BBC 1, 'Dr Who', Sioe Nadolig Rob Brydon (yn arwain Syr Bryn Terfel), 'This Morning' ar ITV, Euro Express (rhan o Football Euros 2016) a 'Sports Relief' ', ynghyd â'r digrifwr Jack Whitehall.

Mae’i drefniannau lleisiol yn ymddangos ar y trac sain ar gyfer cynhyrchiad FOXTV/BBC o ‘A Christmas Carol’ (2019) gyda Guy Pearce.

Yn 2021 daeth yn gyfansoddwr cyswllt yn Theatr Genedlaethol Llundain ar y Southbank, a’i gyfansoddiad cyntaf oedd y gerddoriaeth ar gyfer y cynhyrchiad o ‘Under Milk Wood’ a gyfarwyddwyd gan Lyndsey Turner, lle bu’n gweithio’n agos gyda Michael Sheen a’r Fonesig Sian Phillips. Mae ei goncerto sacsoffon ‘The Ballad of Lady Barham’ i’w rhyddhau ar y Label Cerddoriaeth 360, ac yn cael ei pherfformio gan Max Goldberg ar ei ddisg ‘Reflections’.

Edward yw Cyfarwyddwr Artistig Côr Siambr Cymru/Chamber Choir Wales, côr siambr proffesiynol ad hoc, yn ogystal â ‘The Harry Ensemble’.

Mae wedi arwain mewn gwyliau cerdd ym Melbourne Awstralia, Trevelin ym Mhatagonia a Pennsylvania, Boston, Philadelphia ac Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau.

Yn 2020 cafodd ei gydnabod am ei ymrwymiad i gerddoriaeth Cymru drwy dderbyn ‘Gwobr Glanville Jones am gyfraniad eithriadol i gerddoriaeth yng Nghymru’, gan Urdd Cerddoriaeth Cymru.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.