Newyddion S4C

Betsi still

Ysbytai yn Lloegr yn cytuno i dderbyn cleifion fasgiwlar o'r gogledd

Nation.Cymru 02/08/2022

Mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi fod ysbytai yn Lloegr ar gael i dderbyn cleifion fasgiwlar o ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr os oes angen.

Dywedodd y gweinidog fod pwysau ar wasanaethau'r bwrdd iechyd ar hyn o bryd "oherwydd diffyg argaeledd ymgynghorwyr a nyrsys mewn gwasanaethau fasgwlaidd."

Mewn datganiad ysgrifenedig, ychwanegodd fod Llywodraeth Cymru wedi dod i gytundeb er mwyn trosglwyddo rhai cleifion yn ystod mis Awst i Ysbyty Athrofaol Brenhinol Lerpwl.

Fe allai rhai cleifion gael eu trosglwyddo hefyd i Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke.

Mae hyn eisoes yn digwydd yn achos trigolion o'r gogledd ag anafiadau trawma difrifol.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.