Newyddion S4C

Cimwch Glas

Cimwch glas prin yn cael ei achub gan ganolfan ymchwil ar Ynys Môn

ITV Cymru 02/08/2022

Mae cimwch glas gafodd ei ddal gan bysgotwr ger Ynys Môn wedi cael ei achub rhag bod yn bryd o fwyd gan ganolfan ymchwil. 

Mae arbenigwyr wedi amcangyfrif bod y tebygolrwydd o ddal cimwch o’r fath yn un mewn 2,000,000.

Ar ôl cael ei ddal ger Ynys Seiriol, roedd perchenog y cimwch wedi bwriadu ei werthu i’r diwydiant bwyd yn Sbaen, ond fe wnaeth y creadur glas ddenu diddordeb perchennog a chyfarwyddwr Sŵ Môr Môn. 

Mae Frankie Hobro yn rhedeg prosiect Deorfa Cimwch Cymru ym Mrynsiencyn.

“Yn ffodus, roedd y pysgotwr yn cydnabod bod ganddo liw anarferol ac roedd modd i ni ddod ag ef yma ar gyfer ein rhaglen ymchwil a bridio.

“Rydym o hyd yn edrych am wahanol liwiau a dim ond ers i’r stociau cimychiaid adfer yn ystod y ddegawd ddiwethaf ydyn ni'n gweld niferoedd mwy a lliwiau gwahanol. Rydym yn ymchwilio i weld os mae hyn yn cael ei achosi gan ffactorau amgylcheddol neu a yw'n enetig.”

Cafodd y cimwch ei ddal gan Liam Thomas, 29, ddiwedd mis Gorffennaf. 

Dywedodd Mr Thomas: "Roedd yn las golau, rhyw fath o liw pastel. Allwn i ddim credu'r peth. Doeddwn i erioed wedi dal dim byd tebyg o'r blaen."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.