Newyddion S4C

Bil Addysg Gymraeg yn ‘waddol o waith’ Aled Roberts

Bil Addysg Gymraeg yn ‘waddol o waith’ Aled Roberts

Mae’r Bil Addysg Gymraeg a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Senedd yn ystod y tymor hwn yn “waddol o waith” y diweddar Aled Roberts.

Dyna ddywedodd Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, Gwenith Price mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod.

Bu farw Aled Roberts ym mis Chwefror yn 59 oed. Roedd wedi bod yn ei rôl fel Comisiynydd y Gymraeg ers 2019.

Cafodd Aled Roberts ei gofio mewn digwyddiad coffa arbennig ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ddydd Llun.

Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar ddyfodol addysg ôl-16 drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn benodol addysg Gymraeg chweched dosbarth.

Mae disgwyl y bydd y Bil Addysg Gymraeg yn cael ei gyflwyno gan y llywodraeth erbyn 2026 fel rhan o Raglen Waith Cymraeg 2050.

Image
Gwenith Price
Fe  wnaeth Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, Gwenith Price rhoi teyrnged i Aled Roberts ddydd Llun.

'Dyn pobol'

Dywedodd Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, Gwenith Price, wrth Newyddion S4C fod ganddo’i “draed ar lawr” ac yn “ddyn pobol”.

“O’dd o’n licio hwyl ond o’dd o hefyd yn weithiwr a gobeithio y byddwn ni fel corff yn parhau i weithio’n galed dros y Gymraeg,” meddai.

“O ran ‘i waddol o yn sicr mae o wedi gweithio i edrych ar be’ ma’ awdurdodau lleol wedi bod yn ‘neud ym maes addysg hyd at 16.

“Mi nath o arolwg ac adolygiad a wedyn cynghori’r llywodraeth a cryfhau y drefn yna hyd at 16 a dwi’n eithaf sicr bod y Bil Addysg Gymraeg sydd yn cael ei gyflwyno yng nghyfnod y Senedd yma yn waddol o waith Aled.”

Dywedodd fod y teyrngedau sydd wedi eu rhoi iddo yn ystod y misoedd ers ei farwolaeth wedi bod o gymorth i swyddfa’r Comisiynydd ac i deulu Mr Roberts.

“Yn sicr, mae’r teyrngedau wedi llifo i mewn i ni ac i’r teulu a maen nhw ‘di dod o unigolion, o gymunedau, sefydliadau dros y byd a llywodraethau eraill a dweud y gwir,” meddai.

“Mae o ‘di bod yn help i ni dwi’n credu, i’r teulu, a ‘dan ni’n falch iawn bod o mor uchel ei barch.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.