Newyddion S4C

Kosovo

Tensiynau'n cynyddu ar y ffin rhwng Serbia a Kosovo

The Washington Post 01/08/2022

Mae tensiynau wedi cynyddu ar y ffin rhwng Serbia a Kosovo dros y penwythnos, wrth i reolau newydd i Serbiaid yn Kosovo ddod i rym.

O ddydd Llun roedd angen i Serbiaid newid platiau adnabod eu cerbydau i rai Kosovo, ac roedd angen gwaith papur ychwanegol arnynt yn y rhanbarth.

Mae'r mesurau hyn mewn grym yn barod i bobl o Kosovo sydd yn byw yn Serbia.

Yn dilyn adroddiadau o wrthdaro nos Sul mae'r camau newydd hyn wedi eu hatal am y tro.

Bydd y datblygiad diweddaraf yn bryder i luoedd cadw heddwch NATO sydd yn gweithredu yn yr ardal, ac mae cryn ddyfalu os yw'r tensiynau'n rhan o gynllun ehangach gan lywodraeth Serbia i gynyddu'r pwysau ar NATO yng nghanolbarth Ewrop.

Mae llywodraeth Belgrad yn gefnogol i Vladimir Putin, ac mae ofnau fod y ddwy lywodraeth yn cydlynu'r tensiwn er mwyn ymledu'r gwrthdaro gwleidyddol sydd wedi datblygu yn Wcráin eleni.

Darllenwch ragor yma.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.