Newyddion S4C

Talwrn / BBC Radio Cymru

Dros yr Aber yn ennill cystadleuaeth Y Talwrn yn y Brifwyl

Dros yr Aber ydy enillwyr cystadleuaeth Y Talwrn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mewn cystadleuaeth agos yn erbyn tîm Crannog, daeth Rhys Iorwerth, Carwyn Eckley, Iwan Rhys a Marged Tudur yn fuddugol. 

Doedd Marged ddim yn bresennol yn y Babell Lên ddydd Sadwrn oherwydd salwch.

Mae enillwyr eleni yn hen gyfarwydd gyda'r gystadleuaeth, gan mai dyma'r trydydd tro iddyn nhw ennill yr ornest o fewn pum mlynedd.

Roedd yna dlysau yn cael eu cyflwyno brynhawn Sadwrn hefyd, gyda Carwyn Eckley yn ennill Tlws Coffa Dic Jones am y cywydd gorau, Gruffudd Owen yn ennill Tlws Coffa Emyr Oernant, a Mari George yn ennill Tlws Coffa Cledwyn Roberts. 

Fe gafodd gwobrau'r Talwrn eu creu gan Heledd Owen eleni. 

Bydd y talwrn i'w glywed ar BBC Radio Cymru nos Sul am 19:00. 

Llun: BBC Radio Cymru

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.