Newyddion S4C

Pwllheli / Gogledd Cymru / Arfordir

Ymwelydd o Loegr yn honni iddi gael profiad 'anghyfeillgar' yn y gogledd

ITV Cymru 28/07/2022

Mae ymwelydd â'r gogledd wedi dweud ei bod wedi cael profiad "anghyfeillgar" am ei bod hi o Loegr.

Dywedodd y ddynes fod y safle gwersylla a'i berchnogion yn "neis" ond nad oedd hynny'n wir am siopau a bwytai lleol.

Ar ôl dau ddiwrnod ar y safle ym Mhwllheli, Gwynedd, dywedodd ei bod yn ystyried symud i safle arall yn sgil yr ymteb iddi.

Ychwanegodd nad oedd wedi profi'r fath elyniaeth mewn 20 mlynedd o ymweld â Chymru.

Mewn ymateb ar gyfryngau cymdeithasol fe ddadleuodd sawl un fod ei hagwedd yn dangos diffyg dealltwriaeth sylfaenol o'r ardal, ei hanes a'i diwylliant.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.