Newyddion S4C

Michael a Kathryn Wakeham

Teulu yn 'dorcalonnus' wrth fethu â dod o hyd i dŷ fforddiadwy yn eu hardal

ITV Cymru 27/07/2022

Mae teulu sydd yn gorfod gadael eu cartref yn "dorcalonnus" ar ôl methu dod o hyd i dŷ fforddiadwy yn eu hardal. 

Mae teulu Kathryn a Michael Wakeham wedi byw yn Tredelerch yng Nghaerdydd ers bron i ddegawd ac yn chwarae rôl flaenllaw yn y gymuned leol. 

Ond bellach maen nhw wedi derbyn gorchymyn Adran 21 i symud allan o'u cartref wedi i'w landlord benderfynu gwerthu'r tŷ. 

Wrth ddechrau chwilio am gartref newydd, mae'r cwpwl wedi'i ddigalonni gan y farchnad dai leol ac yn wynebu digartrefedd.  

Ar ôl talu £630 y mis am y degawd diwethaf, mae Kathryn a Michael yn dweud bod tai tebyg yn yr ardal bellach yn costio tua £1,200. 

"Os nad oedd y farchnad dai mewn cymaint o lanastr, falle na fyddwn mewn cymaint o banig," meddai Michael. 

"Chi'n edrych ar wefannau tai ac mae'r prisiau yn wallgof. Mae unrhyw beth allwn fforddio yn mynd o fewn 24 awr." 

Darllenwch fwy yma. 

Llun: ITV Cymru 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.