Newyddion S4C

Siambr y Senedd.

Newid mewn rheolau yn rhoi llai o amser i gwyno am ASau

NS4C 25/07/2022

Mae newid yn y rheolau yn y Senedd yn golygu y bydd gan y cyhoedd lai o amser i wneud cwynion am ymddygiad Aelodau Seneddol ym Mae Caerdydd. 

Mewn adolygiad o'r rheolau, mae'r Pwyllgor Safonau wedi penderfynu haneri’r cyfnod pan gall cwynion gael eu gwneud o flwyddyn i chwe mis. 

Gall cwynion gael eu gwneud tu hwnt i'r cyfnod yma, ond dim ond os yw'r comisiynydd safonau yn derbyn bod rheswm dilys am yr oedi.  

Yn ôl Vikki Howells, yr AS ar gyfer Cwm Cynon a chadeirydd y pwyllgor safonau, mae'r newid wedi'i wneud fel bod "atgofion o ddigwyddiad dal yn ffres yn y meddwl a bod tystiolaeth ar gael yn hawdd".

Yn ogystal â hyn, ni fydd hawl gan ASau i apelio cwynion yn eu herbyn o dan y drefn newydd. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.