Newyddion S4C

pasbort (pixabay)

Gweinidogion 'yn ymwybodol o broblemau'r Swyddfa Basbort flwyddyn yn ôl'

The Guardian 24/07/2022

Mae dogfennau swyddogol yn dangos bod gweinidogion Llywodraeth y DU wedi bod yn ymwybodol o broblemau'r Swyddfa Basbort ers dros flwyddyn.

Methodd Teleperformance, cwmni rhyngwladol o Ffrainc, â chyrraedd targedau ar gyfer ymateb i alwadau ac e-byst mor gynnar â mis Mai 2021.

Cafodd ASau wybod ddydd Mercher diwethaf fod tua 50,000 o Brydeinwyr wedi bod yn aros mwy na 10 wythnos am eu pasbortau, gyda 550,000 o geisiadau yn y system ym mis Mehefin.

Yn ôl y Swyddfa Basbort prinder staff sydd wrth wraidd y broblem.

Dywedodd Teleperformance wrth The Guardian fod y sefyllfa wedi gwella'n sylweddol dros y mis diwethaf.

Darllewnch y stori'n llawn yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.