Newyddion S4C

Anffawd Geraint Thomas yn cynnig cyfle annisgwyl i feiciwr o Wynedd

Anffawd Geraint Thomas yn cynnig cyfle annisgwyl i feiciwr o Wynedd

NS4C 24/07/2022

Mae beiciwr ifanc o Wynedd wedi cael gwisgo siaced ei arwr, Geraint Thomas yn ystod ymweliad a Ffrainc i gefnogi’r Cymro yn y Tour de France.

Mewn cyfweliad â Newyddion S4C dywedodd Huw Owen fod y profiad yn un “bythgofiadwy.”

Fe aeth Huw a’i ffrindiau i gefnogi Geraint Thomas yn Ffraic dros y wythnosau diwethaf.

Dywedodd: “Mae Geraint Thomas yn arwr i fi, ac mae o wedi rhoi ysbrydoliaeth mawr i fi a beicwyr eraill yng Nghymru,

“Aetho ni yn 2018 hefyd a gweld Geraint Thomas, felly dwi’n dilyn o ers blynyddoedd.”

Mae Huw ymysg sawl cefnogwr sydd wedi cael y cyfle i wisgo 'gilet' Geraint Thomas eleni, ond mae hanes rhannu'r siaced ymysg cefnogwyr yn un sydd ychydig yn anffodus i Thomas.

Dechreuodd Geraint Thomas gymal cyntaf y Tour de France yn gwisgo'r gilet, ond roedd yn gamgymeriad drud iawn iddo.

Fe gollodd 18 eiliad i Tadej Pogačar yn y ras yn erbyn y cloc, gyda'r siaced yn ei arafu'n sylweddol.

Yn dilyn y cymal dywedodd: "Gallwn i fod wedi gwneud yn well. Ond mae rhaid ceisio bod yn bositif - mae’r coesau'n dda ac roeddwn i'n gynnes - efallai yr oedd pawb arall yn oer."

Gan droi anffawd yn gyfle, fe wnaeth Geraint Thomas ofyn i un cefnogwr y dydd wisgo'r gilet ar hyd taith y Tour drwy Ffrainc, gyda'r bwriad y byddai'n ei gyrraedd ym Mharis ar gyfer y cymal olaf o'r ras yn ddiweddarach dydd Sul.

Ychwanegodd Huw Owen: “Nath Geraint Thomas adael ei gilet ar i’r time trial cyntaf ac wedyn oedd hunan massive o mistake rili a nath o golli dipyn o amser.

“Er mwyn neud rwbath da o rwbath drwg nath o benderfynu rhoi'r gilet i ffans, ac oedd y ffan oedd yn cael o bob diwrnod yn gorfod pasio fo mlaen i’r ffan nesa. A dyna sut ges i'r gilet.

“Oedd na gannoedd o honna ni yna isio ei wisgo fo, felly gath lot o bobl gyfle i wisgo fo a thynnu llun. Yn amlwg doedd o ddim yn ffitio pawb, dydy pawb ddim mor denau a Geraint Thomas nadi.”

Ac fe ddangosodd Geraint Thomas ei werthfawrogiad i’r cefnogwyr ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda llun o Huw yn ymddabngos ar gyfrif Instagram GeraintThomas.

“Y noson yna wedyn, nath Geraint Thomas rhoi llunia ar ei Instagram ac yn un o’r llunia i’n i yna gwisgo’r gilet. Ma' huna reit cŵl i ddeud gwir,” meddai.

Bydd y Tour de France yn gorffen ddydd Sul, a bydd y siaced yn cael ei gwerthu gyda’r arian yn mynd tuag at elusen ‘Geraint Thomas Cycling Trust’.

Image
S4C

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.