Newyddion S4C

jonathan edwards

Rhaniadau dwfn Plaid Cymru dros sefyllfa Jonathan Edwards

NS4C 21/07/2022

Mae rhaniadau dwfn a niweidiol wedi datblygu yn rhengoedd Plaid Cymru yn sgil y penderfyniad i ganiatáu Jonathan Edwards i ailymuno â’r blaid.

Mae rhaglen Newyddion S4C wedi siarad ag aelodau o'r blaid yn etholaeth Mr Edwards, sydd yn gandryll fod Pwyllgor Gwaith Plaid Cymru wedi ymyrryd ac argymell na ddylai ail ymuno â’r grŵp seneddol.

Deallir bod Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Alun Ffred Jones, wedi ymddiswyddo, am ei fod yn anhapus gyda’r penderfyniad

Yn ôl y Cynghorydd Glynog Davies, mae rhai pobl o fewn y Blaid yn ceisio "lladd" gyrfa wleidyddol Jonathan Edwards.

Mae eraill o fewn Plaid Cymru yn teimlo na ddylai Mr Edwards chwarae unrhyw ran pellach yn y blaid.

Penderfynodd panel disgyblu y dylai Jonathan Edwards gael ei dderbyn yn ôl i'r blaid, gan ddweud eu bod yn derbyn "edifeirwch diffuant" Mr. Edwards a'i "gyfnod hir o hunan-fyfyrdod a dysgu".

'Rhybudd heddlu'

Cafodd Mr Edwards - AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - ei wahardd o Blaid Cymru am 12 mis yng Ngorffennaf 2020 wedi iddo dderbyn rhybudd heddlu am ymosod, a hynny yn dilyn digwyddiad yn y cartref teuluol.

Daeth y gwaharddiad i ben y llynedd ond doedd y blaid ddim yn mynd i ystyried ei achos hyd nes iddo wneud cais i ailymuno.

Mewn datganiad gan ei wraig wedi'r digwyddiad, dywedodd Emma Edwards: "Rwyf wedi derbyn ymddiheuriad fy ngŵr."

Dydy Julie Richards, sydd yn aelod o'r blaid ac yn ymgyrchydd yn erbyn trais y cartref, ddim yn cytuno y dylai Jonathan Edwards chwarae unrhyw ran bellach yn y blaid:

"Dwi'n siomedig iawn ’da beth mae'r blaid wedi dewis gwneud. Dwi'n meddwl dylai bod yna ddim goddef trais yn y cartref.

“Mae gyda ni ddeddf blaengar yng Nghymru ac yn hynny 'dan ni'n dweud bod ni ddim yn derbyn unrhyw drais yn erbyn menywod neu ferched. Mae Plaid wed penderfynu anwybyddu hwn.

“Yn foesol, mae'n anghredadwy. Does dim hygrededd gan y Blaid o ran siarad am bethau fel trais yn y cartref."

Ar y pegwn arall, mae yna anniddigrwydd enfawr ymhlith aelodau Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr am y ffaith nad yw Jonathan Edwards wedi medru adennill y chwip fel aelod o'r tîm seneddol, yn dilyn argymhelliad Pwyllgor Gwaith y Blaid.

'Jonathan wedi gweithio'n galed'

Un sydd yn hynod flin ydy'r Cynghorydd Hazel Evans: "Dwi ddim yn hapus bod ymyrraeth wedi bod gan y Pwyllgor Gwaith i'r penderfyniad. Mae Jonathan yn aelod seneddol i ni ers 10 mlynedd ac wedi gweithio yn galed iawn i'r ardal. Mae pawb â pharch mawr iddo. “

Ychwanegodd nad oedd hi “lan i ni drafod beth sydd wedi mynd mlaen rhwng teulu. Mae ei wraig wedi dweud ei fod yn dad ac yn ŵr ffyddlon. Mae e wedi cael mynd nol i aelodaeth Plaid Cymru felly dylse fod ddim dylanwad gan y pwyllgor gwaith."

Mae aelod o gabinet Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Glynog Davies, wedi beirniadai ymyrraeth y Pwyllgor Gwaith ac agwedd rhai o fewn y blaid yn hallt :

"Mae rhai o fewn y Blaid yn barod i ladd Jonathan Edwards. Dwi'n barod i faddau iddo."

Yn ôl Glynog Davies, fe syrthiodd Jonathan ar "ei fai" ac mae wedi "talu'r gosb." Mae'n dweud fod ymyrraeth y Pwyllgor Gwaith wedi mynd yn groes i brosesau'r Blaid ac bod rhai wedi troi hi yn "gêm wleidyddol."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.