Newyddion S4C

Ymgesiwyr am swydd y prif weinidog

Tom Tugendhat allan o'r ras ar gyfer arweinyddiaeth y Ceidwadwyr

NS4C 18/07/2022

Tom Tugendhat yw'r diweddaraf i adael y ras am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr yn dilyn rownd arall o bleidleisio gan ASau Ceidwadol ddydd Llun.

Fe fydd y pedwar ymgeisydd sydd ar ôl yn wynebu rownd arall o bleidleisio yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Y pedwar aelod sy'n weddill yw Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Rishi Sunak a Liz Truss.

Cafodd canlyniad yr ail bleidlais ei gyhoeddi gan gadeirydd Pwyllgor 1922, Syr Graham Brady, am 20:00 nos Lun.

Canlyniad y bleidlais oedd:

  • Kemi Badenoch, 58
  • Penny Mordaunt, 82
  • Rishi Sunak, 115
  • Liz Truss, 71
  • Tom Tugendhat, 31

Bydd y pleidleisio'n parhau tan y bydd dau ymgeisydd ar ôl, cyn i aelodau'r blaid ar lawr gwlad ddewis yr ymgeisydd buddugol.

Yn gynharach ddydd Llun, fe wnaeth Sky News ganslo eu dadl deledu ar gyfer yr ymgeiswyr, wedi i Rishi Sunak a Liz Truss ddewis peidio cymryd rhan yn y drafodaeth. 

Roedd y ddadl gyda Kay Burley wedi'i threfnu ar gyfer nos Fawrth, yn dilyn darlledu dwy ddadl ar Channel 4 ac ITV dros y penwythnos. 

Daw hyn wedi i aelodau seneddol Ceidwadol godi pryderon am effaith y dadleuon ar ddelwedd y blaid. 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.