Newyddion S4C

Myron Davies.jpg

Agor cwest i farwolaeth bachgen 15 oed mewn chwarel

ITV Cymru 18/07/2022

Clywodd cwest i farwolaeth bachgen 15 oed sut y bu iddo ddioddef "anafiadau niferus" ar ôl disgyn i mewn i chwarel yn Abersychan.

Bu Myron Davies farw ar 6 Gorffennaf ac fe gafodd merch 14 oed anafiadau difrifol yn ystod y digwyddiad hefyd.

Clywodd y cwest fod yr heddlu wedi cyrraedd y chwarel ychydig wedi 18:30 ond roedd y bachgen wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd Myron ei ddisgrifio gan ei deulu fel y "ffrind gorau a brawd annwyl."

Fe ohiriodd y Crwner Caroline Saunders y cwest yn Llys Crwner Gwent tan Ebrill 2023 er mwyn i ymchwiliadau pellach gael eu cynnal.

Darllenwch ragor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.