Newyddion S4C

Y Sioe Frenhinol

Y Sioe Frenhinol yn dychwelyd ar ôl y pandemig

Mae amaethyddwyr ledled Cymru yn croesawu Y Sioe Frenhinol yn ôl am y tro cyntaf ers y pandemig ddydd Llun. 

Mae'r Sioe yn un o'r sioeau amaethyddol enwocaf y byd ac fel arfer yn denu tua 250,000 o ymwelwyr pob blwyddyn. 

Ond mae'r padogau wedi bod yn wag am y ddwy flynedd diwethaf yn sgil cyfyngiadau Covid-19. 

Bellach mae trefnwyr y Sioe yn edrych ymlaen i groesawu cystadleuwyr ac ymwelwyr yn ôl i'r maes yn Llanelwedd. 

Mae disgwyl i dros 7,500 o anifeiliaid o Gymru, Ewrop a gweddill y byd gymryd rhan ar draws pedwar diwrnod o gystadlu. 

Mae'r sioe hefyd yn cynnig amryw o weithgareddau tu hwnt i'r cystadlaethau amaethyddol gan gynnwys crefftau, campau cefn gwlad a nifer o stondinau bwyd a diod. 

Er y cyffro ynglŷn â'r sioe yn dychwelyd, mae yna rybuddion i ymwelwyr gymryd gofal yn sgil Rhybudd Tywydd Oren am wres eithafol ddydd Llun a dydd Mawrth.

Mae'r Sioe wedi cyhoeddi canllawiau ychwanegol i ddiogelu ymwelwyr ac anifeiliaid gan gynnwys cyfleusterau dŵr ychwanegol a mannau eistedd o dan do er mwyn i bobl gysgodi. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.