Newyddion S4C

Joe Allen: 'Gwych i fod adref' ar ôl arwyddo i Abertawe

Joe Allen: 'Gwych i fod adref' ar ôl arwyddo i Abertawe

Heno 15/07/2022

Mae Joe Allen wedi dweud ei bod hi'n "wych i fod 'nôl adref" ar ôl iddo arwyddo i Abertawe.

Fe ddechreuodd ei yrfa yn Abertawe yn 2007 cyn symud i Lerpwl yn 2012.

Mae Allen newydd ddychwelyd i Abertawe o Stoke City, wrth i'w olygon hefyd droi at gynrychioli ei wlad yng Nghwpan y Byd yn Qatar yn yr hydref.

"Tywydd gwych, ar lan y môr, sim llawer o llefydd gallech chi bod yn y byd sy'n well 'na hwn," dywedodd Allen wrth Heno.

Dywedodd fod y penderfyniad i ddychwelyd i Abertawe yn teimlo'n un naturiol iddo.

"O'dd e'n rhwbeth o'dd yn ticio bob bocs o ran y pêl-droed sydd yn bwysig wrth gwrs, hanes fi gyda'r clwb, ffordd mae'r rheolwr a'r tîm eisiau chwarae, y potensial sydd ar gael," meddai.

"Ond hefyd, wrth gwrs, mae'n gwych i teulu a ffrindiau fi hefyd i cael fi 'nôl hefyd ac o ran popeth yn fy mywyd, mae'n peth gwych."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.