Newyddion S4C

Cerflun Mr Urdd

Gosod cerflun o Mistar Urdd ar lethrau'r Wyddfa

Golwg 360 14/07/2022

Mae cerflun o Mistar Urdd ar fainc wedi ei osod hanner ffordd i fyny'r Wyddfa, fel rhan o ganmlwyddiant yr Urdd.

Dyma'r lleoliad cyntaf ymysg nifer wrth i'r cerflun deithio ar hyd a lled y wlad dros yr haf.

Yn ôl y trefnwyr mae’r fainc yn cynnig cyfle i unigolion, ffrindiau a theuluoedd eistedd a mwynhau’r olygfa a chael tynnu hunlun gyda Mistar Urdd, fel rhan o gystadleuaeth i ennill y fainc am wythnos.

Wedi i Mistar Urdd orffen ei daith a threulio wythnos mewn ysgol, gydag elusen neu sefydliad, bydd yn symud yn barhaol i un o wersylloedd yr Urdd.

Darllenwch fwy yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.