Newyddion S4C

Uber

Uber wedi 'torri'r gyfraith a lobïo llywodraethau' i ehangu'r busnes

The Guardian 11/07/2022

Mae casgliad o ddogfennau cyfrinachol yn datgelu bod Uber wedi torri'r gyfraith, twyllo'r heddlu a lobïo llywodraethau er mwyn ehangu ei busnes tacsi. 

Uber yw un o'r cwmnïau mwyaf yn y byd sydd yn werth £36 biliwn ac mae yn gwneud 19 miliwn o deithiau'r diwrnod ar draws y byd. 

Ond yn ôl yr 'Uber files' sef casgliad o 124,000 o ddogfennau cyfrinachol, fe ddefnyddiodd y cwmni fesurau dadleuol er mwyn tyfu'r busnes. 

Mae'r dogfennau yn datgelu sut aeth Uber ati i roi pwysau ar wleidyddion fel Joe Biden, George Osbourne ac Emmanuel Macron rhwng 2013 a 2017 er mwyn newid y gyfraith i alluogi'r cwmni i ehangu i wledydd ar draws y byd. 

Yn ôl y dogfennau, fe wnaeth cyn brif weithredwr Uber, Travis Kalanick, hefyd annog tensiynau rhwng gyrwyr Uber a gyrwyr tacsis lleol, a oedd yn protestio yn erbyn prisoedd isel Uber. 

Mae'r dogfennau hefyd yn datgelu sut defnyddiodd Uber dactegau penodol i sicrhau nad oedd yr heddlu yn medru casglu tystiolaeth ohonyn nhw yn torri'r gyfraith. 

Mae Mr Kalanick wedi gwadu'r honiadau sydd wedi'u gwneud yn sgil yr ymchwiliad. 

Darllenwch fwy yma. 

Llun: Stock Catalog

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.