Newyddion S4C

Haul

Rhybudd i gadw’n ddiogel yn yr haul

NS4C 10/07/2022

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhybuddio pobol i fod yn ofalus wrth fwynhau yn y tywydd braf yn ystod y dyddiau nesaf.

Mae disgwyl i Gymru gael cyfnod o dymheredd uchel gyda thymereddau'n debygol o godi i 29 gradd Celsiws.

Bydd y tywydd braf yn cael ei achosi gan wasgedd uchel fydd yn ymledu ar draws y Deyrnas Unedig. 

Dywedodd ICC fod y tywydd poeth yn medru bod yn risg i iechyd.

Mae’r corff wedi cyhoeddi cyngor ar sut i fwynhau yn yr haul a chadw’n ddiogel:

•    Osgoi bod allan yn yr haul rhwng 11.00 a 15:00
•    Defnyddiwch hylif haul a gwisgwch ddillad rhydd a het
•    Yfwch ddigon o ddŵr

Mae’r corff hefyd yn gofyn i bobol i gadw llygaid ar bobol hyn neu rhai sy’n byw ar eu pen eu hunain.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.