Newyddion S4C

Disgwyl tywydd poeth ar draws Cymru dros y dyddiau nesaf

Disgwyl tywydd poeth ar draws Cymru dros y dyddiau nesaf

NS4C 08/07/2022

Mae disgwyl i Gymru gael cyfnod o dymheredd uchel dros y dyddiau nesaf gyda thymereddau'n disgwyl codi i 29 gradd Celsiws.

Bydd y tywydd braf yn cael ei achosi gan wasgedd uchel fydd yn ymledu ar draws y Deyrnas Unedig. 

O ganlyniad, bydd Cymru yn gweld tywydd sych a phoeth o ddydd Gwener ymlaen, gydag ardaloedd yn y de yn mwynhau'r tymereddau uchaf. 

Mae'r Swyddfa Dywydd yn disgwyl rhai ardaloedd i brofi amodau sydd yn cael eu hystyried fel 'heatwave', gyda thymereddau yn uwch na 25 gradd am dridiau yn olynol.

Mae rhybudd hefyd y bydd lefelau UV yn uchel mewn sawl rhan o Gymru ddydd Mawrth gyda lefelau'r paill yn gymedrol.

Mae disgwyl i'r tymereddau uchel bara dros y penwythnos a thu hwnt. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.