Newyddion S4C

Gwenyn

Miloedd o wenyn yn gwneud cartref newydd mewn blwch post pentref

ITV Cymru 06/07/2022

Fe wnaeth trigolion pentref ar Ynys Môn gael trafferth i anfon llythyrau dros y penwythnos wedi i gwch o wenyn wneud cartref newydd ym mlwch post y pentref. 

Bu'n rhaid i bentrefwyr Dothan alw am gymorth gan gymdeithas gadw gwenyn lleol ar ôl darganfod miloedd o wenyn yn cymryd lloches yn y blwch. 

Cafodd y gwenyn eu symud o'r blwch post a'u hail-gartrefu gan Gymdeithas Cadw Gwenyn Ynys Môn ddydd Sul.

Dywedodd ysgrifennydd y gymdeithas, John Bowles, fod blychau post yn cynnig yr amodau perffaith ar gyfer cartref i wenyn. 

Darllenwch fwy yma. 

Llun: Gwenda Marian

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.