Newyddion S4C

Senedd Ieuenctid Cymru newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf

Senedd Ieuenctid Cymru newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf

NS4C 02/07/2022

Bydd y Senedd Ieuenctid Cymru newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf ddydd Sadwrn mewn tri lleoliad gwahanol.

Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yng Nghaerfyrddin, Llandudno a Chasnewydd.

Bwriad y cyfarfod ddydd Sadwrn fydd ffocysu ar y tair blaenoriaeth ar agenda'r Senedd bresennol sef hinsawdd a'r amgylchedd, iechyd meddwl, ac addysg a'r cwricwlwm ysgol.

Mae cyfle hefyd i ffocysu fwy ar ba agweddau o bob pwnc mae'r aelodau yn awyddus i archwilio'n fanylach. 

'Gwahanol iawn'

Mae Zach Davis yn cynrychioli Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, ac yn ôl Zach, bydd cynnal y cyfarfod wyneb yn wyneb yn wahanol iawn i'w gynnal yn rhithiol.

"Fydd chi ddim jyst yn gweld y dots 'na gyda'r enwe' a hefyd, pan y'ch chi'n siarad, bydd ddim y pauses oherwydd y wê." 

Mae'r tri blaenoriaeth yn hynod o bwysig i Zach, ac mae'n credu bod perthynas rhyngddynt. 

"Mae'r tri peth ma'r Senedd 'di dewis sef y cwricwlwm, newid hinsawdd a iechyd meddwl a lles i gyd yn bwysig. Ma nhw'n pethe sy'n bwysig i fi a ma hefyd yn dda achos ma' nhw i gyd yn gallu ffito mewn at ei gilydd.

"Chi'n gallu dysgu am y newid hinsawdd trwy'r cwricwlwm a cal cwricwlwm sydd hefyd yn dda i'ch iechyd meddwl 'chos ar y foment, ma'r cwricwlwm yn mor gymaint o gwaith a ma hynna yn gallu rhoi straen arnoch chi so newid y cwricwlwm i fod yn mwy neis ac yn gwell i'n iechyd meddwl."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.