Newyddion S4C

teledu

Ofcom yn ystyried cynyddu nifer a hyd hysbysebion teledu

The Independent 01/07/2022

Mae'n bosib y bydd rhaid i wylwyr teledu dreulio mwy o'u hamser yn gwylio hysbysebion wrth i Ofcom ystyried newid y rheolau. 

Mae'r bwrdd rheoli yn ystyried codi cyfyngiadau ar hysbysebion, gan alluogi sianeli i ddarlledu mwy o hysbysebion am gyfnodau hirach. 

Ar hyn o bryd mae'r prif sianeli fel ITV, Channel 4 a Channel 5 yn cael darlledu saith munud o hysbysebion am bob awr o deledu. Mae gan sianeli eraill yr hawl i ddarlledu hyd at naw munud ymhob awr. 

Yn ôl Ofcom, mae angen newidiadau wedi i arferion gwylio teledu newid yn sgil y twf mewn gwasanaethau ffrydio fel Netflix a Disney+. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.