Newyddion S4C

Tân Pont Tywysog Cymru

Lori'n cario 24 paled o win yn mynd ar dân ar Bont Tywysog Cymru

NS4C 22/06/2022

Mae lori wedi mynd ar dân ar Bont Tywysog Cymru ddydd Mercher gan gau'r lôn i gyfeiriad y gorllewin.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Avon nad oedd neb wedi eu hanafu a bod y tân bellach wedi ei ddiffodd.

Mae rhybuddion yn eu lle am oedi ar yr M4 a'r M5 ac yng Ngwent.

Roedd y lori yn cario 24 paled o win.

Mae criwiau tân yn parhau i fod yn bresennol er mwyn sicrhau fod y lle yn ddiogel a symud y llwyth.

Llun: Keith Scott

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.