Newyddion S4C

Un y cant sy’n cyrraedd y nod yn academi Pêl-droed yr Elyrch

Un y cant sy’n cyrraedd y nod yn academi Pêl-droed yr Elyrch

NS4C 21/06/2022

Mae Academi Pêl-droed Abertawe yn gyfrifol am ddatblygu rhai o’r chwaraewyr gorau yng Nghymru.

I nifer o chwaraewyr rhyngwladol fel Joe Allen a Ben Davies dyma le dechreuodd y freuddwyd. 

Ond dim ond un y cant sy’n cyrraedd y nod ac yn derbyn cytundeb fel pêl-droedwyr proffesiynol.

Ar hyn o bryd mae dros 200 o ferched a bechgyn rhwng  pump i ddeunaw oed yn ceisio bod yn yr un y cant o chwaraewyr academi sydd yn llwyddo i chwarae ar y lefel broffesiynol.

Ymysg y chwaraewyr mae Iwan Morgan o Gaerdydd sy’n 15 oed.

Mae Iwan eisoes yn chwarae i dîm Dan 18 y clwb fel ymosodwr ac mae ei fywyd yn cylchdroi o gwmpas ei lwyddiant ar y cae.

“Does dim Plan B - mae’n Plan A or nothing i fi,” meddai wrth raglen DRYCH.

"Fi’n lyfio pêl-droed felly does dim byd gwell na dod i fan hyn ar ddydd Llun a chwarae tipyn bach o bêl-droed.

“Di ysgol ac education ddim yn dod drosodd i fi, dw i’n casáu e rili. Dwi’n caru pêl-droed a ‘sa i’n gweld be arall fi’n gallu gwneud yn y dyfodol.”

Mae Iwan y teithio i Abertawe bedair gwaith yr wythnos ac mae’n dweud “does dim gwell nag mynd i’r Acadami." 

Ar ddiwedd pob tymor, mae'n rhaid i’r hyfforddwyr ddewis pwy i gadw yn yr academi, a phwy fydd yn cael eu rhyddhau.

Image
S4C
Mae Iwan Morgan yn 15 oed ac o Gaerdydd.

'Mae pawb eisiau cael scholarship yn y diwedd'

Mae Yori Griffith sy’n 15 oed o Hwlffordd wedi gorfod meddwl o ddifri am ei dyfodol yn dilyn anaf.

Mae Yori yn asgellwr i’r tîm dan 16 ond mae’n gorfod disgwyl i weld a fydd e’n cael ei gadw ymlaen yn yr academi ar ddiwedd y tymor.

“Mae cael anafiadau yn gwneud i mi feddwl, dyna pam mae angen Plan B,” meddai.

Plan B fi yw i just cario ymlaen gweithio yn ysgol. Gobeithio galla i fod yn bêl-droediwr proffesiynol, ond os dyw hynny ddim yn digwydd, bydd rhywbeth arall i gwympo nôl arno.

“Ond mae colli un wythnos o training yn gallu cael effaith hir dymor, oherwydd gall fy spot fi yn y tîm gael ei gymryd gan rywun arall.

“Felly mae hwnna yn gallu effeithio fi yn cael scholarship.

“Dyw e ddim yn gystadleuaeth ond mae pawb eisiau cael scholarship yn y diwedd.”

Mae chwaraewyr a’i teuluoedd yn gwario arian sylweddol a threulio amser maith yn teithio i sesiynau hyfforddi yn ystod yr wythnos a gemau ar draws Prydain ar benwythnosau.

Dywedodd Jon Grey, Rheolwr Academi Abertawe: "Mae’r aberth mae rhieni yn gwneud yn anhygoel. Y pwysau ariannol, yr aberth a’r ymrwymiad maen nhw’n dangos er mwyn i’w plant geisio gwireddu eu breuddwyd, mae’n anhygoel.

"Mae’r stadiwm yno o fewn golwg. Maen nhw eisiau gwneud y daith yma o’r academi i’r stadiwm. Does dim gwell ysbrydoliaeth na gweld hwnna pob tro maen nhw’n dod yma. Mae’n siwrne fer ond mae'n gallu bod yn un hir iawn."

DRYCH: Bois Yr Academi ar S4C nos Fawrth 21 Mehefin am 21:00.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.