Newyddion S4C

Pwll nofio

Gwahardd nofwyr benywaidd trawsryweddol rhag cystadlu

The Guardian 20/06/2022

Mae corff llywodraethu y byd nofio, Fina, wedi pleidleisio i wahardd nofwyr benywaidd trawsryweddol rhag cystadlu mewn cystadlaethau elitaidd os ydyn nhw wedi profi glasoed gwrywaidd. 

Fe wnaeth 71% bleidleisio o blaid y penderfyniad yn sgil adroddiad gan Fina a wnaeth ddatgan bod gan nofwyr benywaidd trawsrywiol fantais sylweddol hyd yn oed wedi iddyn nhw leihau eu lefelau testosteron drwy feddyginiaeth.

Dywedodd Llywydd Fina, Husain al-Musallam, bod "yn rhaid amddiffyn hawliau'r athletwyr sy'n cystadlu, ond hefyd bod angen sicrhau tegwch y gamp yn enwedig yn y cystadlaethau benywaidd."

Mae'r bleidlais yn golygu mai nofio ydy'r ail gorff llywodraethu Olympaidd, ar ôl Cwpan Rygbi'r Byd yn 2020, i wahardd athletwyr trawsryweddol rhag cystadlu.  

Mae'r rhan fwyaf o chwaraeon wedi defnyddio cyfyngiadau testosteron fel sylfaen i ganiatáu i ferched trawsryweddol i gystadlu.

Darllenwch fwy yma

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.