Newyddion S4C

Dim cytundeb mewn trafodaethau munud olaf i osgoi streiciau trên

Dim cytundeb mewn trafodaethau munud olaf i osgoi streiciau trên

NS4C 20/06/2022

Mae trafodaethau munud olaf rhwng undeb yr RMT a'r llywodraeth wedi methu dod i gytundeb ac fe fydd cyfres o ddyddiau o weithredu diwydiannol yn mynd yn eu blaen.

Mae disgwyl i filoedd o deithwyr yng Nghymru wynebu trafferthion yn ystod yr wythnos o ganlyniad i'r streiciau.

Roedd arweinwyr undeb RMT wedi cadarnhau ddydd Sadwrn y bydd eu haelodau yn streicio ar ôl i drafodaethau fethu datrys anghydfod dros gyflog, swyddi ac amodau gwaith.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol yr undeb Mick Lynch: “Er gwaethaf ein hymdrechion gorau ni lwyddwyd i gael cytundeb gweithredol ar yr anghydfod.”

Ychwanegodd Mr Lynch y bydd miloedd o weithwyr ar streic ar 21, 23 a 25 Mehefin.

Fe fydd y rhan fwyaf o wasanaethau trên ar draws rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru wedi eu hatal ar ddiwrnodau'r streic, er nad oes anghydfod uniongyrchol rhwng yr undeb a Thrafnidiaeth Cymru.

Roedd arweinydd y Blaid Lafur Syr Keir Starmer wedi galw ar y ddwy ochr i barhau i drafod oherwydd nad yw am weld y streiciau'n mynd yn eu blaen.

Dywedodd: “Rwy’n rhwystredig, fel y cyhoedd, fod y llywodraeth ddim yn codi bys i ddatrys y streiciau yma.”

Dywedodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth y DU Grant Shapps fod y streiciau yn “gamsyniad enfawr” fydd yn “cosbi miliynau o bobl ddiniwed.”

Mae Mr Shapps wedi galw ar yr undeb i ildio er mwyn helpu'r rheiny sy’n dibynnu ar y rhwydwaith drenau.

Ychwanegodd: “Mae nifer o bobl sydd ddim yn cael eu talu os nad ydyn nhw yn gallu cyrraedd y gwaith.”

Ond sut fydd hyn yn effeithio ar Gymru?

Fe fydd y rhan fwyaf o wasanaethau trên ar draws rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru wedi eu hatal ar ddiwrnodau'r streic.

Fe fydd gwasanaeth bob awr i'r naill gyfeiriad rhwng Radyr a Threherbert ac Aberdâr a Merthyr Tudful.

Bydd bws yn cludo pobl i Orsaf Drenau Caerdydd Canolog o'r gorsafoedd hyn ac mae Trafnidiaeth Cymru yn rhybuddio y gallai'r gwasanaethau hyn fod yn "brysur iawn".

Ni fydd gwasanaethau i Rymni, Coryton, Bae Caerdydd na Llinell y Ddinas gan mai Network Rail fydd yn gyfrifol am y signalau.

Mae Grŵp Darparu'r Rheilffyrdd wedi galw ar arweinwyr undeb RMT i beidio â pharhau â'r streicio.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.