Newyddion S4C

ffoaduriaid sianel (UNHCR)

Ceiswyr lloches i dderbyn tagiau electronig

Sky News 18/06/2022

Bydd rhai ceiswyr lloches i’r DU yn gorfod gwisgo tagiau electronig o dan gynllun newydd gan Swyddfa Gartref y DU.

Bydd cyfnod prawf o 12 mis yn gallu effeithio ar oedolion sydd ar fin cael eu symud o’r DU.

Mae’n debygol mai'r cyntaf i gael eu tagio bydd y bobol wnaeth apelio’n llwyddiannus yn erbyn cael eu symud i Rwanda.

Ddydd Mawrth cafodd yr hediad alltudo gyntaf ei chanslo yn dilyn sawl apêl munud olaf.

Dywedodd y Swyddfa Gartref fydd y cyfnod prawf, sy’n cychwyn ddydd Iau, yn profi os fydd y tagio yn helpu cadw cyswllt agos gyda cheiswyr lloches a phrosesi eu cynigion yn fwy effeithiol.  Bydd hefyd yn cadw cofnod o faint o bobol fydd yn ffoi.

Ychwanegodd y Swyddfa Gartref na fydd plant na menywod beichiog yn cael eu tagio.

Mae ymgyrchwyr wedi dweud fod y cynllun yn un “draconaidd” ac yn “trin ceiswyr lloches fel troseddwyr.”

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford: "Mae’r bobl fregus yma yn dod i’n gwlad ni i chwilio am loches a diogelwch. Dylen ni eu trin gydag urddas a pharch, nid fel troseddwyr. Mae’r polisi yma yn warthus ac yn gwbl groes i'n safle fel Cenedl Noddfa."

Darllenwch fwy yma.
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.