Newyddion S4C

Paul Leonard Edwards

Carcharu dyn am achosi difrod wrth geisio tarfu ar ddosbarthiad brechlyn Covid-19

North Wales Live 16/06/2022

Mae dyn o Warrington wedi'i garcharu am dorri ffenestri mewn dau ganolfan brechu yng ngogledd Cymru, mewn ymdrech i arafu'r ddarpariaeth o frechlynnau Covid-19. 

Fe wnaeth Paul Leonard Edwards achosi difrod gwerth £11,000 trwy daflu cerrig trwy ffenestri canolfannau brechu yn Llandudno a Llanelwy. 

Fe honnodd Mr Edwards yn Llys y Goron Yr Wyddgrug bod cyfiawnhad i'r ymosodiadau gan ei fod yn amddiffyn y cyhoedd rhag "sgil-effeithiau peryglus" brechlyn Covid-19. 

Cafodd ei ddedfrydu i 21 mis yn y carchar am achosi difrod troseddol. 

Darllenwch fwy yma

Llun: Heddlu Gogledd Cymru 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.