Newyddion S4C

Heddlu'n ymchwilio ar ôl i ladron ddwyn o ysgol anghenion arbennig yn Llanelli

Heddlu'n ymchwilio ar ôl i ladron ddwyn o ysgol anghenion arbennig yn Llanelli

NS4C 11/06/2022

Mae'r heddlu yn ymchwilio ar ôl i ladron dorri i mewn i ysgol anghenion arbennig yn Llanelli dros gyfnod hanner tymor.

Cafodd ffenestri ac adnoddau dosbarth eu difrodi yn adeilad hŷn yr ysgol ac fe gafodd tua £80 ei ddwyn a oedd wedi'i gynilo gan y disgyblion ar gyfer dawns ddiwedd tymor.

Cafodd o leiaf un iPad ei ddwyn yn ogystal.

Y gred yw bod y lladron wedi cael mynediad trwy'r to ac yna malu ffenestri er mwyn ffoi.

Mae Ysgol Heol Goffa yn ysgol i ddisgyblion 3-19 oed gydag anawsterau dysgu dwys a chymhleth ac yn gwasanaethu Sir Gaerfyrddin.

Nid yw'n arfer i arian gael ei gadw yn yr ysgol ac roedd rhai cannoedd o bunnoedd wedi cael eu gosod yn y banc yn gynharach yn yr wythnos.

Ond roedd un o'r disgyblion wedi cynnal gweithgareddau ar ddiwedd yr wythnos ac wedi methu cyrraedd y banc mewn pryd.

Mae'r gymuned wedi ymateb yn anhygoel, yn ôl y pennaeth Ceri Hopkins.

Mae nifer o weithgareddau wedi’u trefnu yn y gymuned gan gynnwys rasys hwyaid a rafflau ac mae pobl wedi cynnig darparu bwyd a diod i’r disgyblion ar gyfer y ddawns.

Mae cwmni bysys lleol wedi cynnig darparu cludiant i’r disgyblion ar y diwrnod.

Mae unigolion a chymdeithasau wedi lansio ymgyrchoedd codi arian ar gyfer y ddawns ac wedi cynnig adnoddau ac amser i'r ysgol yn gyffredinol.

Ychwanegodd Helen Ley, dirprwy bennaeth yr ysgol: "Mae hwn yn rhwbeth ofnadwy i ddigwydd mewn unrhyw ysgol.

"Yn naturiol mae'r disgyblion wedi ypseto ond mae ymateb y gymuned wedi codi calon ac ysbryd pawb.

"Hoffwn i ddiolch o waelod calon i bawb sydd wedi dod at ei gilydd i helpu ac i'r sawl sydd wedi rhoi gwybodaeth i'r heddlu.

"Mae'n dangos bod mwy o ddaioni yn bodoli na drwg."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.