Newyddion S4C

Pilsen atal cenhedlu i ddynion gam yn agosach at gael ei dreialu

Pilsen atal cenhedlu i ddynion gam yn agosach at gael ei dreialu

Dim Sbin 10/06/2022

Mae gwyddonwyr wedi cyhoeddi bod pilsen atal cenhedlu ar gyfer dynion gam yn agosach at gael ei dreialu. 

Yn aml, mae menywod yn profi sgil-effeithiau defnyddio pilsen atal cenhedlu, fel iselder, clotiau gwaed, neu hyd yn oed strôc, felly mae nifer wedi croesawu’r cyhoeddiad bod posibilrwydd i ddynion gymryd y bilsen yn lle.

Ym mis Mawrth, fe wnaeth ymchwil newydd ddangos bod llwyddiant o 99% ar atal beichiogrwydd mewn llygod, heb sgîl-effeithiau amlwg. 

Fel rhan o ymchwil aeth Hansh Dim Sbin i gael barn y cyhoedd. Dywedodd Tamsin o Abertawe bod hi’n meddwl bod e’n beth da: 

“Pam dyle jyst menywod cael e?

“Mae rhai menywod yn cael sgîl-effeithiau rilli gwael. Dwi’n gwybod mae rhai o ffrindiau fi yn cael trafferthion arno fe, felly os mae dynion yn gallu cymryd e heb sgîl-effeithiau dwi’n credu mae hynny’n wych.”

Mae’r bobl tu ôl i’r ymchwil a chreu’r bilsen i ddynion wedi datgelu eu bod yn ceisio datblygu dull atal cenhedlu heb hormonau er mwyn osgoi sgîl-effeithiau. 

Mae rhai pobl fel Carys o Abertawe yn grac gyda’r syniad na fydd unrhyw sgîl-effeithiau gyda’r bilsen i ddynion.

"Mae cymaint o sgîl-effeithiau i fenywod sy'n cymryd y bilsen atal cenhedlu, rwy'n meddwl pe bai'r un sgîl-effeithiau i ddynion byddwn yn bryderus, ond pe bai bilsen heb sgîl-effeithiau i ddynion byddwn yn eu hannog i'w gymryd yn lle.

“Y rheswm nad yw hyn wedi cael ei drafod eisoes, a'r rheswm y disgwylir i fenywod gymryd rheolaeth o atal cenhedlu yw oherwydd rhywiaeth mewn cymdeithas.”

Dywedodd Owain Lewis Williams, meddyg dan hyfforddiant o Brifysgol Caerdydd, bod “dibyniaeth cymdeithas ar ferched ar gyfer atgenhedlu a ddim dynion.”

Image
S4C
Mae Owain Lewis Williams yn feddyg dan hyfforddiant

Mae’r meddyg sydd wedi gweithio mewn amrywiaeth o feysydd iechyd rhywiol yn credu bod angen fwy o addysg ar y pwnc er mwyn i ddynion gymryd atal cenhedlu o ddifri.

“Yr unig beth faswn yn poeni am os bysa yna bilsen atal cenhedlu i ddynion - yw bydd dynion ddim yn gorfod gwisgo condoms yn yr un ffordd, ac wedyn basa STDs yn mynd fyny - felly o bosib mae hynna jyst yn ffactor arall, bysa angen addysgu pwysigrwydd condoms.”

Dywedodd y Gwasanaeth Iechyd: “Mae ymchwilwyr yn obeithiol y bydd dull diogel, effeithiol a gwrthdroadwy o atal cenhedlu gwrywaidd yn dod yn realiti yn y pen draw, er bod hyn yn dal i fod sawl blwyddyn i ffwrdd.”

Ewch i gyfrif Hansh Dim Sbin am fwy. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.